گزارش تصویری مناظره دانشجویی

  گزارش تصویری مناظره دانشجویی با موضوع بررسی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم سه شنبه۱۸ آبان ساعت ۱۲تا ۱۴ تالار شیخ‌مفید روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه

ادامه